Zmiany w opakowaniach spożywczych - znakowanie opakowań spożywczych

Jestem zainteresowany szkoleniem

Dziękujemy za przesłanie zgłoszenia.
Skontaktujemy się z Państwem.
Zespół SHOS.PL

13 grudnia 2014 roku

weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie
przekazywania konsumentom informacji na temat żywności.

Czy jesteś pewien,
że Twoje opakowanie odpowiada
najnowszym unijnym standardom?

 • Zweryfikujemy poprawność Twojego opakowania
 • Pomożemy Ci je zmodyfikować zgodnie z nowymi wytycznymi
 • Zaprojektujemy nowe, indywidualne rozwiązanie
Znakowanie opakowań żywności
Znakowanie produktów spożywczych Znakowanie środków spożywczych Znakowanie żywności Nowe etykiety spożywcze Przepisy znakowania żywności
rozporządzenie 1169/2011

Zapytaj eksperta

Dziękujemy za przesłanie pytania do eksperta. Odpowie on na Twoje pytanie w ciągu trzech dni roboczych (odpowiedź otrzymasz na wskazany w formularzu adres e-mail).

Pozdrawiamy serdecznie,
Zespół SHOS.PL

Co powinieneś wiedzieć
o nowych przepisach

Przede wszystkim to, że ich celem jest lepsza, pełniejsza i bardziej czytelna informacja dla konsumenta. Oznacza to nie tylko określenie minimalnej czcionki, jaką musisz opisać obowiązkowe informacje na temat żywności, ale przede wszystkim zakaz wprowadzania konsumentów w błąd.

Dotyczy to nie tylko wykazu składników czy kraju pochodzenia produktu, ale także zakazu stosowania treści perswazyjnych. Nie tylko na etykietach i prezentacjach środków spożywczych, ale także w ich reklamie. Czy w związku z tym nowe opakowania muszą być nudne? Niekoniecznie!

Rozporządzenie o znakowaniu żywności

Szczegółowe wytyczne zawarte w rozporządzeniu mają na celu zminimalizowanie ryzyka wprowadzenia konsumenta w błąd. Jednak regulacje te dotyczą warstwy technicznej. O wiele trudniej jest im sprostać pod względem graficznym. W tym zakresie doradzam szczególną ostrożność. Przykłady? Sąd uznawał, że oznakowanie środka spożywczego wprowadza konsumentów w błąd np., gdy szata graficzna zawierająca rysunek krowy sugerowała, że podstawowym składnikiem wyrobu jest tłuszcz mleczny, podczas gdy były to tłuszcze roślinne (wyrok NSA z dnia 29 stycznia 2010 roku w sprawie II OSK 185/2009).

Remigiusz Pytlik, adwokat,
Adwokacka Spółka Partnerska Malczewski Stoczczak Matyaszczyk

Wszystkie alergeny powinny być wymienione w składzie produktu spożywczego i dodatkowo graficznie wyróżnione spośród innych składników np. za pomocą kroju, koloru czcionki lub tła.

Rozporządzenie w sprawie znakowania środków spożywczych

Jak działamy?

Oceniamy opakowania pod kątem Rozporządzenia nr 1169/2011.
Myślimy o Twoich celach biznesowych.
Projektujemy słowem i obrazem.

Rozporządzenie znakowanie żywności
Sposób znakowania żywności

W imieniu klienta kontaktujemy się z instytucjami, które odpowiedzialne są za bezpieczeństwo żywności oraz kontrolę żywności, także pod kątem opakowania. Rozporządzenie sugeruje, aby każdy przypadek, a więc i każde opakowanie, rozpatrywać indywi- dualnie. Tak też działamy – nie stosujemy szablonowych rozwiązań, staramy się dogłębnie analizować każdy przypadek i znaleźć dla niego konkretne rozwiązanie.

Alicja Sidorowicz, SHOS

Zmiany w opakowaniach spożywczych
 • Weryfikacja podstawowa
  Jeśli chcesz się upewnić, czy Twoje opakowanie na pewno jest zgodne z nowymi przepisami, wystarczy zamówić weryfikację podstawową. Sprawdzimy opakowanie pod kątem poszczególnych elementów wymienionych w Rozporządzeniu. Otrzymasz informację, czy Twoje opakowanie jest oznakowane poprawnie czy niepoprawnie. Sprawdź, jakie parametry sprawdzamy.
  Koszt weryfikacji podstawowej to 299 PLN/opakowanie.
 • Weryfikacja poszerzona
  Jeśli chcesz poznać nasze rekomendacje oraz proponowane zmiany w zakresie projektu opakowania, zamów weryfikację poszerzoną. Znajdziesz w niej informację na temat ewentualnych błędów uzupełnioną o komentarz ekspertów z zakresu prawa i projektowania oraz propozycje ich poprawy.
  Koszt weryfikacji poszerzonej to 699 PLN/opakowanie.
 • Weryfikacja niestandardowa
  Jeśli potrzebujesz bardziej szczegółowych informacji, konsultacji z ekspertami, porównania z konkurencją, zamów weryfikację niestandardową. Skonsultujemy Twoje wątpliwości z najlepszymi specjalistami, przeprowadzimy analizy i wskażemy kierunek zmian.
 • Weryfikacja kompleksowa
  Rozporządzenie 1169/2011 wprowadza regulacje nie tylko w zakresie informacji zamieszczanych na opakowaniach, ale również zmiany dotyczące pełnej komunikacji z konsumentem, w tym reklam, prezenterów, półek sklepowych itd. Weryfikacja kompleksowa obejmuje wszystkie kanały komunikacji wykorzystywane przez Klienta. Po jej przeprowadzeniu dowiesz się, jakie elementy komunikacji odpowiadają nowym wymogom, które i w jakim kierunku należy zmienić, jakich sformułowań i informacji unikać itd.
 • Możesz zrobić więcej!
  Sama weryfikacja to nie wszystko, konieczne zmiany trzeba wprowadzić. W jakim zakresie? To zależy od Ciebie. My jesteśmy gotowi, aby Ci w tym pomóc. Możemy przeprojektować obecne opakowania, zaprojektować nowe, opracować odpowiednie materiały reklamowe, a także pełną strategię komunikacji i marketingu dla Twojego produktu w oparciu o przepisy wynikające z Rozporządzenia. Zwracamy uwagę na kwestie techniczne i wizerunkowe.

Pamiętaj – komunikacja – to sprzedaje!

Znakowanie opakowań żywności

Chociaż dla wielu klientów unifikacja opakowań to spore wyzwanie, konieczność ta stwarza też szanse na zyskanie lepszego layoutu opakowań, nowych sloganów itp. Firmy często zwlekają z decyzją o odświeżeniu opakowań, bo to proces kosztowny i niełatwy do przeprowadzenia. Skoro już jednak trzeba go przeprowadzić, warto wynieść z tego również wizerunkową i marketingową korzyść dla własnej marki.

Kamila Radomska-Woźniak, agencja PR Nonoproblemo

Znakowanie produktów spożywczych Znakowanie środków spożywczych

Pytania
i odpowiedzi

Znakowanie żywności
Prowadzę sklep internetowy,
czy Rozporządzenie będzie miało wpływ na moją działalność?

Tak. Zgodnie z Art. 8 Rozporządzenia, podmiotem działającym na rynku spożywczym odpowiedzialnym za informację na temat żywności jest podmiot, pod którego nazwą lub firmą jest wprowadzany na rynek dany środek spożywczy lub – jeżeli ten podmiot nie prowadzi działalności w Unii - importer danego środka na rynek Unii. Sprzedaż produktów za pośrednictwem Internetu jest zatem wprowadzaniem tych produktów na rynek. Z punktu widzenia nowych regulacji szczególnie istotna staje się zatem warstwa informacyjna – klient musi mieć przed zakupem możliwość uzyskania wszystkich informacji, które Rozporządzenie wprowadza jako obowiązkowe informacje na temat żywności, a w szczególności informacji na temat składników, z których produkt wytworzono oraz zawartych w nim alergenów.

Czy za nieprzestrzeganie nowych przepisów grożą jakieś kary?

Za nieprzestrzeganie przepisów wynikających z Rozporządzenia 1169/2011 przewidziane są sankcje. Sankcje nakładane są w formie kary pieniężnej w wysokości do trzydziestokrotnego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej za rok poprzedzający (przeciętne miesięczne wynagrodzenie w 2013 roku wyniosło 3.650,06 złotych); maksymalna kara pieniężna może wynieść nawet 109 501,80 zł. Wysokość kary pieniężnej może być naliczona również w wysokości równej nawet pięciokrotnej wartości brutto zakwestionowanej ilości środka spożywczego lub produktu niebędącego żywnością wprowadzonego do obrotu jako żywność. Kary pieniężne wymierza, w drodze decyzji, właściwy państwowy wojewódzki inspektor sanitarny. Ustalając wysokość kary pieniężnej inspektor sanitarny uwzględnia stopień szkodliwości czynu, stopień zawinienia i zakres naruszenia, dotychczasową działalność podmiotu działającego na rynku spożywczym i wielkość produkcji zakładu.

Jaka instytucja jest odpowiedzialna za weryfikację poprawności informacji
zamieszczanych na opakowaniach spożywczych?

Nie wyznaczono jednej instytucji, która będzie odpowiedzialna za weryfikacje poprawności informacji zamieszczanych na opakowaniach żywności. W różnym zakresie zajmują się tym m.in. następujące instytucje: